1 / 24 Next Page
Information
Show Menu
1 / 24 Next Page
Page Background

1

SELVÄ

N:ro 4

SUOMALAINEN AA - LEHTI • ELOKUU

201

6

Kuva AA Grapevine

AA:n jäseniä on yhtä montaa lajia kuin ihmisiä yleen-

sä, jokainen jäsen on lisäksi oma yksilönsä ja hänen

yksilöllisyyttään tuetaan toivomalla, ettei hän matkisi

toisia, vaan etsisi omaa perusluonnettaan, omaa persoonal-

lisuuttaan, jotta voisi nauttia raittiudesta olemalla oma

itsensä kaikissa elämän tilanteissa.

AA:ssa me opimme elämään yhdessä huolimatta erilai-

sista luonteista, eri kansallisuuksista, roduista ja uskon-

noista… Ainutlaatuinen toveriseura!

Nimettömät Alkoholistit Suomessa s. 358